logo
Wtorek, 05 lipca 2022 r.
imieniny:
Antoniego, Bartłomieja, Karoliny, Marii Goretti – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm

 Wtorek, 5 lipca 2022
XIV Tydzień Zwykły, II tydzień psałterza
 
Wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii – prezbitera albo wspomnienie św. Marii Goretti – dziewicy i męczennicy
Czytania liturgiczne
Wtorek. Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera albo wspomnienie św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

Nowy lekcjonarz: Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115 (113B), 3-4. 5-6. 7ab i 8. 9-10 (R.: por. 9a); J 10, 14; Mt 9, 32-38;

Stary lekcjonarz: Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10; Mt 4, 23; Mt 9, 32-37;

[zielony kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Oz 8, 4-7. 11-13)
Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:
«Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Książąt mianowali – też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota – na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się na nich rozpala; jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem; w kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki, jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy.
Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy – niech wrócą znów do Egiptu!»

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 115 (113B), 3-4. 5-6. 7ab i 8. 9-10)

Refren: Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja.

Nasz Bóg jest w niebie, *
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki są ze srebra i złota, *
dzieła rąk ludzkich.

Mają usta, ale nie mówią, *
mają oczy, ale nie widzą.
Mają uszy, ale nie słyszą, *
mają nozdrza, ale nie czują zapachu.

Mają ręce pozbawione dotyku, *
nogi mają, ale nie chodzą.
Do nich będą podobni ci, którzy je robią, *
i każdy, który im ufa.

Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.
Dom Aarona pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 9, 32-38)
Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»
Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
Modlitwa z Biblią w ręku (Mt 9,32-38)
 
Chwila refleksji

Jezus głosił Ewangelię, uzdrawiał chorych i wyrzucał z nich złe duchy, dlatego szły za Nim tłumy potrzebujących. Uczniowie byli z Nim zawsze, ale ciągle było ich za mało do pomocy.

Też często zauważamy i skarżymy się, że za mało jest obok nas dobrych kapłanów i świętych ludzi. A może to brakuje właśnie nas i naszej świętości?

Chwila modlitwy

- Abyśmy zauważali każde dobro, jakie daje nam Bóg, także to, o które nie prosiliśmy, bo je zawsze mamy i wydaje nam się, że nam się to po prostu należy.

- Abyśmy chcieli zatrzymać się przy każdym potrzebującym pomocy i obdarowali go tym, co w danej chwili mamy i potrafimy mu dać.

- Abyśmy nie zapominali o modlitwie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, których jest coraz mniej także w Polsce.

- Abyśmy mieli odwagę sami być robotnikami na Bożej roli i starali się być coraz gorliwsi w tej pracy.

Prosimy Panie o siłę, byśmy umieli pomagać innym.

Bogumiła Szewczyk
bog-szew@wp.pl
 
***
Człowiek pyta:

Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?
Mt 21,23

***

 

KSIĘGA II, Zachęty do życia wewnętrznego
Rozdział VII, O MIŁOWANIU JEZUSA PONAD WSZYSTKO

 
1. Szczęśliwy, kto zrozumiał, co znaczy miłować Jezusa i opuścić siebie dla Jezusa. Miłowane porzucać dla miłowanego, bo Jezus chce być kochany sam jeden, ponad wszystko. Miłość ziemska jest zawodna i niestała, miłość Jezusa wierna i nieprzemijająca. Kto lgnie do tego, co stworzone, ginie, gdy ono przemija, kto obejmuje miłością Jezusa, utwierdza siebie na wieki. Jego kochaj, Jego wybierz za przyjaciela. On, gdy wszyscy cię opuszczą, zostanie przy tobie i na koniec nie da ci zginąć. Z wszystkimi kiedyś musisz się rozstać, chcesz czy nie chcesz.

2. Uchwyć się Jezusa w życiu i śmierci, Jego wierności się powierz. On jeden, gdy wszyscy odejdą, potrafi ci pomóc. Taki już jest ten twój Ukochany, że niczego innego nie pragnie, tylko twego serca, aby w nim zasiąść jak król na tronie.

Gdy zdołasz opróżnić swoje wnętrze ze wszystkiego, co ziemskie, Jezus chętnie w tobie zamieszka. Pewnego dnia zobaczysz, że utraciłeś wszystko, co z siebie umieściłeś w ludziach poza Jezusem. Nie ufaj, nie opieraj się na trzcinie chwiejącej się na wietrze, bo ciało to siano, a cały blask jego jak kwiat na łące opadnie Iz 36,6; 40, 6-7; Mt 11,7; Łk 7,24; Syr 14,18; Jk 1,10; 1 p 1,24.

3. Łatwo zbłądzisz, jeśli będziesz przywiązywał wagę do ludzkiej urody. Jeśli u innych szukasz pociechy i zysku, znajdziesz tylko utratę. Lecz jeżeli we wszystkim szukasz Jezusa, na pewno znajdziesz Jezusa. Jeżeli zaś szukasz siebie, znajdziesz siebie, ale na własną zgubę. Bo ten, kto nie szuka Jezusa, więcej sobie szkodzi, niż mógłby mu zaszkodzić cały świat ze wszystkimi wrogami.

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa' 

wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny

Głośmy Dobrą Nowinę

   
Dziś Ewangelia w szczególny sposób kompiluje dwa wydarzenia: uzdrowienie człowieka opętanego, który nie mógł mówić, i wezwanie do tych, którzy mają głosić Ewangelię, mówić całemu światu o Jezusie. Trudno być apostołem, gdy brakuje człowiekowi słowa. Słowa – czyli Chrystusa. Istnieje przecież niebezpieczeństwo, że nie znając Pana, głosić będziemy siebie, swoje przekonania. Równie wielkim niebezpieczeństwem jest także to, że zarażeni duchem niemym będziemy milczeć – szczególnie wtedy, gdy trzeba głośno wołać! Jak trudno przychodzi nam czasami mówić Ewangelią, mówić Chrystusem. Gotowi jesteśmy raczej milczeć, niż głosić Dobrą Nowinę. W Ewangelii czytamy, że gdy uzdrowiony zaczął mówić, tłumy się zdumiewały. Nie tylko przecież tym, że otworzyły mu się usta, ale i zapewne dlatego, że zaczął wypowiadać słowa piękne, największe: być może z jego ust wypłynęła pieśń miłości do Chrystusa. Dopiero ta scena tłumaczy nam, dlaczego Jezus woła: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało…
 
Panie Jezu Chryste, jeśli do tej pory milczałem, dziś pragnę mieć usta pełne Ewangelii. Głosić ją dniem i nocą, aż po krańce świata. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Kościół i podobieństwo Maryi

Kościół, rozważając Jej tajemniczą świętość i naśladując Jej miłość oraz spełniając wiernie wolę Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu, sam także staje się Matką, bowiem przez przepowiadanie i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. I on także jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi, a naśladując Matkę Pana swego, mocą Ducha Świętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość.

KK 64

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Im bardziej odczuwam brak ludzkiej pomocy tym bardziej liczę na pomoc Bożą.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' bł. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy w duchu św. Pawła Apostoła posiedli przewyższające wszystko poznanie Jezusa Chrystusa, którym obdarzony św. Antoni Maria, niestrudzenie głosił w Kościele słowo zbawienia. Amen.

***

Boże, Ty jesteś źródłem niewinności i miłujesz czystość, Ty dałeś Twojej służebnicy Marii Goretti łaskę męczeństwa w młodym wieku i nagrodziłeś jej walkę w obronie dziewictwa, za jej wstawiennictwem daj nam stałość w zachowywaniu Twoich przykazań. Amen.

 


Patron Dniaśw. Antoni Maria Zaccaria
kapłan

Św. Antoni Maria Zaccaria urodził się w Cremonie w 1502 roku. Studiował medycynę w Padwie, ale zrezygnował z tego zawodu i został kapłanem Diecezjalnym. W 1530 roku założył kongregację kleryków regularnych św. Pawła. Chciał, by jego zakon był przeniknięty duchem Apostoła Narodów i dał go braciom za patrona. Od kościoła św. Barnaby w Mediolanie, gdzie osiedlił się nowy zakon, nazwano ich barnabitami. Św. Antoni wyniszczony gorliwą pracą apostolską umarł w Cremonie 5 lipca 1539 roku.
 

orazśw. Maria Goretti
dziewica i męczennica

Św. Maria Goretti urodziła się w 1890 roku w ubogiej rodzinie wieśniaczej w Corinaldo koło Ankony. W kilka lat później rodzina przeniosła się pod Nettuno. Wkrótce umarł ojciec. Maria pomagała matce w obowiązkach domowych i opiekowała się rodzeństwem. W wieku lat 12, gdy przeciwstawiła się grzesznym żądaniom młodzieńca mieszkającego w tym samym domu, została przez niego zasztyletowana 5 lipca 1902 roku.

jutro: bł. Teresy Ledóchowskiej

wczoraj
dziś
jutro