logo
Piątek, 12 lipca 2024 r.
imieniny:
Brunona, Jana, Wery, Bonifacego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Piątek, 12 lipca 2024
XIV tydzień Okresu Zwykłego, II tydzień psałterza    
   

Wspomnienie obowiązkowe św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu – biskupa i męczennika

 

 

Czytania liturgiczne
Piątek. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Oz 14, 2-10; Ps 51 (50), 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 17b); Por. J 16, 13a; 14, 26d; Mt 10, 16-23;
Stary lekcjonarz: Oz 14, 2-10; Ps 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17; J 14, 26; Mt 10, 16-23;

ZE WSPOMNIENIA
Nowy lekcjonarz: Iz 52, 7-10; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 6. 7-8. i 10ac (R.: por. 3); 1 Tes 2, 2b-8; Por. J 15, 16; J 15, 9-17;
Stary lekcjonarz: Iz 52, 7-10; Ps 96, 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3); 1 Tes 2, 2b-8; J 15, 16; J 15, 9-17;

[czerwony kolor szat]
 
 

(czytanie z dnia)

PIERWSZE CZYTANIE (Oz 14, 2-10)
Wróć do Pana, Boga twojego

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:
«Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: „Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić; nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić: nasz boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota”.
Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu.
I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja na niego spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51 (50), 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17)

Refren: Usta me będą głosić Twoją chwałę.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 16, 13a; 14, 26d)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 10, 16-23)
Apostołowie będą prześladowani

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.
Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
Asyria nie może nas zbawić, nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić "nasz Boże" do dzieła rąk naszych (Oz 14,4)

Czasami człowiekowi wydaje się, że rzeczywiście jest kowalem własnego losu. Nie ma oczywiście nic złego w tym, że próbuje się dążyć do jakiegoś celu, znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji czy spełnić swoje marzenia.

Problem pojawia się wtedy, kiedy człowiek zaczyna być tym przytłoczony. Kiedy okazuje się, że na tak niewiele rzeczy mamy realny wpływ, tak wiele zupełnie niezależnych od nas spraw może utrudnić, lub w ogóle zniweczyć nasze działania, że tych wszystkich zmartwień jest po prostu za dużo i są ponad nasze siły.

Warto sobie wtedy przypomnieć, że wcale nie musimy martwić się sami. Wcale nie musimy sami wykuwać swojego życia ani troszczyć się o wszystko.

Nie musimy, a nawet wręcz nie powinniśmy. Nie jesteśmy w końcu zbawicielami świata i ani siebie ani nikogo innego sami zbawić nie możemy.

Agnieszka Ruzikowska

***
 
KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział II. O TYM, ŻE PRAWDA PRZEMAWIA DO NAS W GŁĘBI BEZ SZELESTU SŁÓW


1. Mów, Panie, bo słucha sługa Twój 1 Sm 3,10. Jestem Twym sługą, oświeć mnie, abym poznał Twoje świadectwa Ps 119(118),125. Nakłoń moje serce ku Twoim słowom, niech spływa na mnie Twoja mowa jak rosa Ps 78(77),1. Mówili niegdyś synowie Izraela do Mojżesza: Mów ty do nas, a będziemy słuchać, niech nie mówi do nas Pan, abyśmy czasem nie pomarli Wj 20,19.

Nie tak, o Panie, nie tak ja proszę, ale raczej z prorokiem Samuelem pokornie i z utęsknieniem błagam: Mów, Panie, bo słucha sługa Twój 1 Sm 3,10. Niech nie mówi do mnie Mojżesz ani żaden inny prorok, ale mów raczej Ty, Boże, natchnienie i mądrość wszystkich proroków, bo Ty sam jeden bez nich najlepiej możesz mnie nauczyć, oni zaś bez Ciebie nic nie mogą.

2. Słowa ich czasem brzmią rozgłośnie, ale nie niosą w sobie ducha. Mówią pięknie, ale kiedy Ty milczysz, serca nie zapalają. Podają słowa, ale Ty odsłaniasz myśl. Głoszą tajemnicę, ale Ty otwierasz pieczęć sensu Łk 24,25. Nauczają przykazań, ale Ty pomagasz je wypełniać.

Wskazują kierunek, ale Ty umacniasz w drodze. Oni trudzą się poza nami, Ty zaś urabiasz i oświecasz głąb serca. Tamci skraplają rolę, lecz Ty dajesz urodzaj 1 Kor 3,7. Tamci wykrzykują słowa, ale Ty udzielasz zrozumienia Hi 32,8.

3. Niech więc nie mówi do mnie Mojżesz, ale mów Ty, Panie Boże mój, Prawdo wiekuista, abym przypadkiem nie umarł nic nie osiągnąwszy, jeśli będą mnie tylko z zewnątrz upominać, ale w samej głębi się nie rozpłomienię. Abym nie został potępiony za to, że słyszałem słowo, ale nie czyniłem, znałem, ale nie kochałem, wierzyłem, ale nie spełniałem Rz 2,13; Jk 1,22.

Mów więc, Panie, bo słucha sługa Twój, bo Ty masz słowa żywota wiecznego J 6,68. Mów do mnie, aby mnie pocieszyć i przemienić całe moje życie ku Twojej chwale, czci i wiecznej sławie 1 P 1,7.

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny

Trudy głoszenia Ewangelii

 

 
Po wybraniu Dwunastu Jezus daje im ostrzeżenie. Świat, do którego idą, jest terenem trudnym. Słowa: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki” nie brzmią zachęcająco, nie takich oczekiwali na początku swojej drogi. Jezus daje także trzy wskazówki, aby mogli sobie poradzić. Pierwsza brzmi: bądźcie przezorni, ale nieskazitelni. Wrogi świat nie może uczynić krzywdy komuś, kto jest wewnętrznie czysty, wolny od ludzkich oczekiwań, nieskrępowany. Druga rada to: nie lękajcie się! Nie martwcie się na zapas – Duch Ojca waszego będzie wam towarzyszył. I trzecia: bądźcie wytrwali! Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Uczniowie, podobnie jak ich Nauczyciel, muszą się zmierzyć z nieprzychylnym światem, czasem nawet wrogim. Ale jest to cena, jaką trzeba ponieść za to, by temu światu przekazać Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Panie Jezu, i ja żyję w świecie, który często okazuje się wrogi wobec Twojego słowa i Ciebie samego. Niech Twoje słowo umocni mnie w wiernym głoszeniu Ewangelii. Amen.
 
 

Rozważania pochodzą z książki
 
Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Kościół w opiece Maryi

Na każdym etapie swojej podróży, przez wieki historii Kościół był umacniany modlitwą i opieką Najświętszej Panny Maryi. Pismo Święte i doświadczenia wiernych postrzegają w Matce Boga tę, która była zjednoczona z Kościołem w sposób szczególny, zwłaszcza w najtrudniejszych momentach w Jego historii, kiedy ataki na Kościół stawały się groźne.

Dokładniej w okresach, w których Chrystus, a zatem i Jego Kościół, wywoływali nieprzypadkowe sprzeczności, Maryja jawiła się szczególnie bliska Kościołowi, ponieważ dla Niej Kościół był zawsze upodobany przez Chrystusa.

Jan Paweł II

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Stopniami mistycznej drabiny Jakuba są: czytanie - rozmyślanie - modlitwa - kontemplacja.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego . Franciszka Jordana (1848-1918),
 Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Boże, Ty obdarzyłeś św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu cnotami wielkiej pokory i cierpliwości, spraw, abyśmy naśladując jego przykład i doceniając męczeńską śmierć, otrzymali podobną nagrodę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Patron Dniaśw. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu
biskup męczennik

Św. Brunon urodzony w możnej rodzinie niemieckiej około 970 roku był w młodości kapelanem cesarza Ottona III. W 998 roku w Rzymie wstąpił do benedyktynów i przyjął imię Bonifacy, a następnie żył w pustelni św. Romualda w Pererum pod Rawenną. Wysłany przez papieża Sylwestra II na czele misji do Prus, otrzymał święcenia Biskupie w Merseburgu. W 1008 roku dotarł do Prus, ale w następnym roku poniósł śmierć męczeńską wraz z 18 Towarzyszami w ziemi Jadźwingów. Jest autorem ,,Żywota św. Wojciecha", "Żywota pięciu braci męczenników" i "Listu do cesarza Henryka II", w którym energicznie występował w obronie Polski.

jutro: św. Andrzeja Świerada i Benedykta

wczoraj
dziś
jutro