logo
Poniedziałek, 30 stycznia 2023 r.
imieniny:
Martyny, Macieja, Teofila, Batyldy  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy przybyli na Jasną Górę
 


Zgodnie ze swym zawołaniem, „by odnowić wszystko w Chrystusie z Maryją, Matką Jego”, na Jasną Górę przybyli Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. To międzynarodowe stowarzyszenie wyrosłe z inicjatywy Paulinów w latach 80. na gruncie pomocy charytatywnej, jaką Polska otrzymywała w czasie stanu wojennego z Niemiec i Szwajcarii. Obecnie kontynuuje działania pomocowe i włącza się w apostolat Kościoła poprzez upowszechnianie chrześcijańskich zasad kultury i życia. Dziś odbyła się tzw. inwestytura, czyli przyjęcie nowych członków.

 

Powstałe w 1991 r. stowarzyszenie nawiązuje do chlubnej tradycji i ducha zakonów rycerskich, łączących element patriotyczny z maryjnym. Jego członkowie na co dzień wykonują różne profesje, ale wszyscy są oddanymi czcicielami Matki Bożej Jasnogórskiej. Włączają się w działalność publiczną, kulturotwórczą, oświatową i charytatywną. Rycerstwo skupia ludzi o wysokim autorytecie i uznaniu, sprawujących odpowiedzialne funkcje i urzędy.

 

- Rycerstwo zostało założone 31 lat temu przez byłego generała Zakonu Paulinów o. Jana Nalaskowskiego. Jego celem jest szerzenie kultu Matki Bożej w życiu codziennym, a przez to formacja członków. Do rycerstwa należą ludzie różnych profesji m.in. lekarze, profesorowie, ale także przedsiębiorcy, mechanicy itd. Nie liczy się wykonywany zawód, ważne są prezentowane wartości - zauważa o. Sebastian Matecki, prodziekan jasnogórskiego rycerstwa, który dodaje, że ich „celem jest dzielenie się dobrami duchowymi i materialnymi”.

 

Bezpośrednią inspiracją do powstania Rycerstwa była działalność charytatywna, która rozwinęła się w okresie stanu wojennego w Polsce. Wówczas włączyły się w nią bardzo aktywnie dwa ośrodki - klasztor paulinów na Jasnej Górze i bazylika Świętej Brygidy w Gdańsku. Akcja ta trwała do 1990 r., a kiedy zmieniła się polska rzeczywistość, grupy działające w Częstochowie i Gdańsku połączyły się, by rozpocząć inną, szerszą działalność na polu społecznym i religijnym.

 

Stefan Dragu przyjechał z Niemiec, ale urodził się w Rumunii. Jest inżynierem i ekonomistą, obecnie już na emeryturze. - Minęło już 10 lat, od kiedy zostałem pasowany na Rycerza Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy. Znaczy to dla mnie bardzo dużo i stało się już zwyczajem, że jestem tu co rok. Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy, wielkie wrażenie zrobiła na mnie wiara pielgrzymów, nadzieja i pobożność wszystkich modlących się tu Polaków i nie tylko. Zawsze wzruszam się, gdy tu powracam i staję ponownie przed Obliczem Matki Bożej. Najbardziej dotyka mnie Jej spojrzenie, które jest z jednej strony spokojne, delikatne, ale równocześnie przenikające - zauważył.

 

Tradycyjnie podczas pielgrzymki odbyła się inwestytura, czyli przyjęcie do zakonu 4 nowych członków: trzech z Polski i jednego z Niemiec. Nowi Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy otrzymali krzyż, pamiątkowy dyplom i zostali przyobleczeni białym płaszczem z wyszytym niebieskim krzyżem. Rycerstwo stanowi elitarne grono, do którego niełatwo się dostać, a w które wprowadzają sami rycerze.

 

Nowo przyjęty Krzysztof Myrta z Brudzowic jest przedsiębiorcą. Jak powiedział, to dla niego wielki zaszczyt i zobowiązanie. - Być rycerzem Matki Bożej to wyróżnienie. Będzie mnie to motywowało do świadectwa wiary i postawy nieuchylania się od obowiązków. Rzeczywistość jest trudna, bo jest wielka nagonka na kościelne sprawy, dlatego trzeba dużo determinacji.

 

Tegoroczne trzydniowe spotkanie modlitewno-formacyjne stanowiło okazję do „spotkania z bł. prymasem Wyszyńskim”, który wszystko postawił na Maryję. - To postawa tak bliska naszemu zawołaniu: odnowić wszystko w Chrystusie z Maryją, Matką Jego - wyjaśniał o. Matecki.

 

Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy dziś wzięli udział we Mszy św., której przewodniczył o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów.

 

Izabela Tyras
www.jasnagora.com