logo
Środa, 05 października 2022 r.
imieniny:
Flawii, Justyna, Rajmunda, Faustyny, Placyda – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
„Dzieło Księdza Biskupa Stanisława Stefanka dla Polonii i Polaków za granicą”
 


11 lipca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się się konferencja pt. „ Dzieło Księdza Biskupa Stanisława Stefanka TChr dla Polonii i Polaków za Granicą” poświęcona polonijnej działalności Księdza Biskupa. Bp Stefanek w czasie biskupiej posługi odbył 123 podróże zagraniczne, większość z nich to odwiedziny z posługą w duszpasterstwie polonijnym. Biskup był szczególnie zatroskany o rodzinę w Polsce i na emigracji.


Konferencja została zorganizowana przez: ministera Jana Dziedziczaka, pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Fundację Vita Familiae.

 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do spraw Polaków i Polonii za granicą, o. Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja, o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk, dr Bożena Bassa, członek Polonijnej Rady Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

 

Minister Dziedziczak podkreślił, że ks. bp Stanisław Stefanek „był wspaniałym duszpasterzem, biskupem służącym społeczeństwu. Ks. bp Stanisław Stefanek to wspaniała postać Polskiej Historii, jego zgromadzenie Chrystusowców służy Polonii za granicą” .

 

Z kolei dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR podkreślił, że dziękuję Panu Bogu, że spotkałem takiego kapłana, biskupa i pasterza. „Był bardzo mądry i mocny, można było z nim rozmawiać na wiele tematów. Był bardzo odważnym kapłanem. To dobry ojciec, brat, przyjaciel a jednocześnie pasterz. Wskazywał, że musimy budować Polskę i każdy z nas powinien tworzyć Naszą Ojczyznę”.

 

Ks. bp Stanisław Stefanek Radiu Maryja towarzyszył aż do śmierci. Brał udział w audycjach, zwłaszcza tych poświęconych małżeństwu i rodzinie. Głosił katechezy. Przyjeżdżał zarówno na pielgrzymki na Jasną Górę, jak i tę organizowaną z myślą o amerykańskiej Polonii, do Amerykańskiej Częstochowy. Sięgał po katolicką rozgłośnię z Torunia, by być bliżej rodaków żyjących poza granicami Polski. — wskazał o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

 

Rozpoznał w sobie powołanie do stanu kapłańskiego i zakonnego, pokochał charyzmat Zgromadzenia Chrystusowców. Jego dzieło dla Polonii i Polaków za granicą pełnił z miłością Chrystusowców – mówił ks. Andrzej Orczykowski TChr, Sekretarz Generalny Towarzystwa Chrystusowego

 

Działalność duszpasterska wśród rodaków zagranicą wiązała się w przypadku ks. bp. Stanisława Stefanka z ogromną liczbą podróży. Najczęściej przebywał we Włoszech i Watykanie. Kilkadziesiąt razy dotarł do Stanów Zjednoczonych – wyliczał ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Był także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Grecji, Belgii, Holandii, Danii, a także na Wschodzie – w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Dotarł też do Brazylii, Australii, Nowej Zelandii i Kamerunu.

 

Troskę ks. bpa Stanisława Stefanka o rodzinę w Polsce i na emigracji w swoim wystąpieniu podkreśliła dr Bożena Bassa, członek Polonijnej Rady Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

 

Rektor AKSiM o. dr Zdzisław Klafka mówił podczas konferencji, że „biskup Stanisław Stefanek kochał Polskie rodziny”. W TV Trwam i Radio Maryja wzmacniał rodziny, stworzył bardzo dużo audycji o rodzinie i dla rodzin. Wskazywał, że rodzina jest miejscem miłości, podkreślał, że modelem rodziny jest Święta Rodzina i zachęcał do wejścia w tę rodzinę — zaznaczył o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

 

Konferencja, stanowiła nawiązanie do niedawnej publikacji „Świadek ewangelicznej dobroci. Zbiór wspomnień o Księdzu Biskupie Stanisławie Stefanku.” Wydarzenie odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 3, w Warszawie.

 

Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek TChr- duszpasterz Polonii.

 

Biskup Stanisław Stefanek urodził się w 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. w Poznaniu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Pracował jako duszpasterz w Stargardzie Szczecińskim, był profesorem seminarium zakonnego w Poznaniu i wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego. W 1980 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. W latach 1993-2008 był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pełnił wówczas także funkcję rektora seminarium duchownego w Szczecinie, wikariusza generalnego i kanonika kapituły katedralnej w Szczecinie. W 1996 r. został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej. Został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Biskup Stanisław Stefanek TChr zakończył posługę pasterską i przeszedł na emeryturę w 2011 roku. Zmarł w roku 2020 roku a jego pogrzeb odbył się w łomżyńskiej katedrze.

 

Jako członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Ks. Biskup Stanisław Stefanek przez całe życie był niezwykle zaangażowany w sprawowanie posługi duszpasterskiej wśród Rodaków mieszkających poza granicami. Prowadził rekolekcje, uczestniczył w uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Brał udział w polonijnych pielgrzymkach oraz udzielał sakramentów Polakom zamieszkałym w wielu krajach świata jak Włochy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Austria, Dania, Holandia, Grecja Hiszpania, Rumunia, Węgry, Ukraina, Rosja, Białoruś, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Australia czy Nowa Zelandia. Szczególną troską – podobnie jak w Polsce- obdarzał polonijną Rodzinę uczestnicząc w konferencjach, odczytach i spotkaniach modlitewnych. Podczas długiego i pięknego życia wykształcił wielu księży misjonarzy uwrażliwiając ich szczególnie na losy Polaków oraz Rodziny na emigracji.

 

zyciezakonne.pl