logo
Niedziela, 07 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Doroty, Olechny, Kajetana, Sykstusa – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Chrzest konieczny do zbawienia
materiał własny
 


Chrzest konieczny do zbawienia

Jezus powiedział: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Czy to znaczy, że chrzest jest konieczny do zbawienia? Czy nieochrzczeni są potępieni?

Chrzest jest konieczny dla wszystkich, którzy osiągnęli pełne poznanie Ewangelii. Bez chrztu nie ma przecież żadnego powiązania z Chrystusem, a brak połączenia z Nim uniemożliwia dojście do Ojca niebieskiego (por. J 14, 6). Chrzest jest więc nieodzownym warunkiem zbawienia jedynie dla tych, którym był on głoszony i którzy mogli podjąć decyzję przyjęcia go.

Jednakże Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni (por. 1Tm 2, 4-6), toteż człowiek, który żyje zgodnie z głosem sumienia i wypełnia wolę Bożą tak, jak ją konkretnie poznaje, który zatem z pewnością pragnąłby przyjąć chrzest, gdyby buł świadom jego znaczenia, może osiągnąć zbawienie poprzez taki właśnie "chrzest z pragnienia". O "chrzcie krwi" mówimy wtedy, gdy ktoś oddaje swoje życie za Chrystusa otrzymaniem chrztu z wody (np. męczennicy).

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Moja córka pragnie poślubić człowieka niewierzącego. Ksiądz powiedział mi, że możliwy jest ślub kościelny, ale pod warunkiem, że córka oświadczy, iż chce w małżeństwie żyć po katolicku i uczynić wszystko, co w jej mocy, by wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. Obawiam się, że mogą powstać konflikty w sprawach ślubu i wychowania dzieci.
 
Fr. Justin
Proboszcz nie zgodził się, aby ojcem chrzestnym był protestant, zamożny przyjaciel rodziny. Zmartwieni rodzice zwrócili się do mnie ze swym problemem. Jakie są obowiązki rodziców chrzestnych?
 
ks.Mieczysław Piotrowski TChr
Bóg kocha i pragnie zbawić wszystkich ludzi. Każdy człowiek otrzymuje szansę zbawienia. Nie ma ludzi przeznaczonych na potępienie. Nie można jednak zapominać, że oprócz Bożej woli zbawienia wszystkich ludzi istnieje wolna ludzka wola, która może odrzucić Boga i wzgardzić Nim. Pan Jezus wielokrotnie mówił, że odrzucenie Boga przez człowieka prowadzi do wiecznego potępienia... 
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm