logo
Niedziela, 29 maja 2022 r.
imieniny:
Benity, Maksymiliana, Teodozji, Urszuli, Bogusławy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Bp Markowski: Dzień Judaizmu ma przypominać o źródłach wiary katolickiej
 


Głównym celem Dnia Judaizmu jest przypominanie o źródłach wiary katolickiej i jej pogłębianie - powiedział KAI bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP. Pod hasłem “Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpniętym z Księgi Izajasza (Iz 55,8) 17 stycznia obchodzony będzie 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Centralne obchody będą miały miejsce w Poznaniu.

 

W rozmowie z KAI bp Rafał Markowski zaznaczył, że istotą tego corocznego wydarzenia nie są spotkania, celebry i dyskusje, lecz przywoływanie przez Kościół zaczątków swojej wiary. “Kościół uznaje, że zaczątki wiary Kościoła rodzą się już w powołaniu Abrahama, historii patriarchów, historii Mojżesza i proroków aż do wcielenia Syna Bożego, mówimy więc o całej historii zbawienia” - powiedział duchowny. Ocenił też, że podjęta 25 lat temu przez Episkopat decyzja o ustanowieniu Dnia Judaizmu była bardzo dojrzała i przemyślana. “Chodziło o to, by przypominając o źródłach wiary katolickiej i źródłach Kościoła, nieustannie tę wiarę odświeżać, odnawiać i pogłębiać. To jest najgłębszy sens Dnia Judaizmu” - podkreślił warszawski biskup pomocniczy. Bp Markowski przyznał jednocześnie, że wydarzenie to wciąż nie ma w Polsce charakteru powszechnego, co, jego zdaniem, wynika z niezrozumienia istoty zarówno Dnia Judaizmu jak i sensu sensu dialogu międzyreligijnego. “Mam wrażenie, że dialog ten jest traktowany jako niebezpieczeństwo dla własnej tożsamości, a to nie jest prawda - stwierdził biskup. - To właśnie dialog międzyreligijny odkrywa specyfikę i tożsamość, zaś Dzień Judaizmu odkrywa specyfikę i tożsamość Kościoła, a także tradycję, z której wyrasta” - dodał. Duchowny zaznaczył jednocześnie, że ma sygnały mówiące o obchodzeniu Dnia Judaizmu w różnych częściach Polski, także w małych miejscowościach, i to z dużą estymą i ogromnym zaangażowaniem.

 

Duchowny przypomniał, że już w 2009 r. episkopat podjął decyzję o zmianie określenia Żydów w wielkopiątkowej modlitwie Kościoła. Sformułowanie: “naród niegdyś wybrany” zmieniono na “naród pierwszego wybrania”. - Dokonało się to już kilkanaście lat temu, ale z tego co wiem, niestety modlitwa w nowym brzmieniu nie jest jeszcze powszechnie stosowana - przyznał przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP. Bp Markowski przypomniał, że prowadząc dialog międzyreligijny Kościół realizuje swoją misję ewangelizacyjną. Takie były motywy powołania przez Pawła VI Sekretariatu ds. Niechrześcijan, który później został przemianowany na Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego. Papież wskazywał, że Kościół, mimo dwóch tysięcy lat istnienia nie dotarł jeszcze do wielu wspólnot ludzkich z misją głoszenia Ewangelii. “Jeżeli chcemy tę misję spełniać, to nie dokona się to bez prowadzenia dialogu międzyreligijnego. Oczywiście ma on swoje trudności. Musi on być pokorny, szczery, ale też gotowy do konfrontacji stanowisk i wymiany myśli. Jednocześnie domaga się wzajemnego szacunku a nawet miłosierdzia” - wskazał warszawski biskup pomocniczy.

 

W tym roku centralne obchody jubileuszowego, 25. Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia w Poznaniu. Towarzyszą im słowa “Moje myśli nie są myślami waszymi”, zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz 55,8).Program wydarzenia przewiduje m.in. modlitwę chrześcijan i Żydów przy symbolicznym grobie rabina Akivy Egera, wspólne nabożeństwo biblijne oraz podsumowanie - z perspektywy żydowskiej i katolickiej - 25-letniej historii Dnia Judaizmu w Polsce. Odbędzie się także wręczenie Nagrody „Menora Dialogu”. Otrzyma ją Jan Grosfeld. W specjalnym Słowie z okazji 25. Dnia Judaizmu bp Rafał Markowski zaznacza, iż należy stale przypominać o tym, że chrześcijaństwo wywodzi się z religii żydowskiej. “Tracąc z nią kontakt odcinamy swoje korzenie, pozbawiając się soków niezbędnych do życia” - podkreślił przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski.

 

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzono w 1998 r. w Warszawie. Od tego czasu centralne obchody odbywają się w największych polskich miastach, a równocześnie w wielu innych miejscowościach. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa i przypominać, że antysemityzm jest grzechem. Ma przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii. Służy też posoborowemu wyjaśnianiu tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki. Inicjatywa ma pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że, jak przypominał Jan Paweł II, religia żydowska nie jest wobec katolicyzmu rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym, oraz że stosunek Kościoła katolickiego do judaizmu jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii, zaś wyznawców judaizmu można nazywać starszymi braćmi w wierze).Co roku centralne obchody Dnia Judaizmu organizuje inna polska diecezja wraz z powołanym w 1996 r. Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem.

 

Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 4 tys. osób, natomiast społeczność Żydów w Polsce szacuje się na ok.20 tys.

 

archidiecezja.lodz.pl